วิศวกรโยธามืออาชีพกับงานเจาะสำรวจดิน

หลาย ๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนต่างก็มาให้ความสำคัญกับงานเจาะสำรวจดินกันมากขึ้น บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาต้องกำหนดให้ทุกโครงการก่อสร้างต้องมีการว่างจ้างบริษัทเจาะสำรวจดินมาทำการเจาะสำรวจดินและทดสอบดินก่อนที่จะดำเนินการวางแผนออกแบบฐานรากและโครงสร้าง อีกทั้งงานสำรวจจัดทำแผนที่ งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม งานทดสอบโครงสร้าง งานติดตั้งเครื่องมือวัดทางธรณีเทคนิค งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง จากรูปแบบของงานที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่า การที่ดำเนินงานไปได้นั้น ก็ต้องมีวิศวกรโยธาเป็นตัวเอก และตัวเด่นของเรื่องกันเลยก็ว่าได้ วิศวกรโยธาทุกต้องทำงานกันอย่างหนัก ในกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ต้องมีความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด ใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน ถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นวิศวกรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านวิศวกรรมโยธา การเดินบนเส้นทางวิศวกรรมโยธาอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มทำงานใหม่ ๆ แต่ก็นั่นแหละครับ อุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนในการช่วยสอนคุณ จนกระทั่งคุณสามารถพัฒนาตัวคุณเองได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนคุณแก่กล้าในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้ชัดเจนขึ้น งานเจาะสำรวจดินก็มีวิศวกรโยธาเป็นผู้ควบคุมงาน ทั้งงานภาคสนาม งานทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดต้องผ่านการตรวจสอบอย่างระเอียดรอบคอบจากวิศวกรโยธา หรือ Quality Control กันเลยก็ว่าได้

Leave a Comment