เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

การเจาะดินได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่องานด้านวิศวกรรมฐานราก เป็นการเจาะดินเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของชั้นดิน งานเจาะดินได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกคัดสรรเพื่องานเจาะดินโดยเฉพาะวิศวกรโยธาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญงานได้มีการศึกษาค้นคว้าเชิงลึกด้านงานเจาะดินและทดสอบดิน เพื่อมาต่อยอดไปถึงขั้นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการออกแบบฐานรากได้ สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางให้วิศวกรโยธาหลายท่านต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานด้านการเจาะดินและทดสอบดิน วิชาการด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์กับประสบการณ์ด้านการเจาะดินจะติดตามคุณไปตลอดชีวิต เพราะคุณคือ วิศวกรโยธาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเจาะดินเป็นพิเศษ การเจาะดิน มีลักษณะเหมือนกับการเจาะสำรวจดิน เพื่อหากำลังรับน้ำหนักของดิน ถ้าดินหนักและแข็งพอ ก็รับประกันได้ว่าเสาเข็มหรือฐานรากก็จะไม่มีการทรุดตัวและพังลงได้อย่างแน่นอน นอกจากสิ่งกล่าวมาแล้วในข้างต้น เรื่องราวการเจาะดินยังสามารถหาได้จากวงสนทนาระหว่างกลุ่มเพื่อนวิศวกรโยธาด้วยกัน ไปกินข้าวด้วยกัน เที่ยวด้วยกัน ก็นำเรื่องการเจาะดินยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการสนทนาว่า แหล่งหรือทำเลที่วิศวกรโยธาไปทำการเจาะดินนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ได้อะไรจากการเจาะดินบ้าง แหล่งค้นคว้าหาข้อมูล เราได้มาจากที่ไหนบ้าง แต่ที่ดีที่สุดคือ ประสบการณ์จากการที่วิศวกรโยธาได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองนั้นสำคัญที่สุด วิศวกรโยธาบางท่านที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ก็อาจจะกำลังศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องการเจาะดิน ก็อาจจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยพลังสมองอันยิ่งใหญ่ที่จะมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

Leave a Comment