Service Mind กุญแจงานเจาะสำรวจดิน

ผู้ที่ทำงานบริการเจาะสำรวจดินจะต้องให้บริการเจาะดินด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งจะต้องแสดงออกให้ลูกค้าหรือเจ้าของงานเห็นถึงความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

Soil Boring Test Service

Smile (S) ยิ้มแย้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างนั้นมีความรู้สึกที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม ที่มีการเจรจาติดประสานงานกัน Rapidness (R) ลูกค้าที่มาว่าจ้างเจาะสำรวจดินและทดสอบดินต้องการความรวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคนี้สมัยนี้ทุกอย่างต้องแข่งขันกัน ถ้าผู้ให้บริการเจาะสำรวจดินให้บริการที่รวดเร็วกว่า ย่อมได้เปรียบ บริษัทเจาะสำรวจดินขนาดย่อม สามาถนำมาเป็นจุดแข็ง เพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาดได้ Value (V) ทำธุรกิจต้องคำนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทำอย่างไรให้บริการเจาะสำรวจดินเกิดคุณค่าสูงสุด จนทำให้ลูกค้าอยากที่จะกลับมาใช้บริการเจาะดินอีก รังสรรค์ผลงานด้วยความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนให้งานเจาะสำรวจดินให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการเรียกคะแนนจากลูกหรือเจ้าของงานให้มากที่สุด เพิ่มความเจ๋งให้กับงานบริการเจาะสำรวจดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Impress (I) ทำช่วงเวลาแรกพบให้น่าประทับใจมากที่สุด ก็จะว่าในเรื่องของการแต่งกายต้องสุภาพ สะอาด ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบ Courtesy (C) ความสุภาพอ่อนโยน ทำให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างที่มีการนัดพบเพื่อติดต่อประสานงานรู้สึกประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อมตน สำหรับคนไทยการยกมือไหว้ เป็นมารยาทอันงดงามของสยามประเทศที่ทำให้โลกรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของเรา Endurance (E) ความอดทน เป็นเรื่องสำคัญมาก และทำได้ยากที่สุดสำหรับงานบริการ เพราะลูกค้าก็ต่างพ่อต่างแม่กันมา ต่างภาวะอารมณ์ ในบางครั้งเราอาจจะเจอลูกค้าที่เข้าใช้บริการเจาะสำรวจดินโดนท่าน ผบ ที่บ้านบ่นมา หรือ หงุดหงิดขุ่นเคืองไม่สบายใจ เราก็ต้องใช้น้ำเย็นเข้าลูบ จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วย

จิตใจ หรือ Mind ก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่า Make Believe (M) เราต้องมีความเชื่อ ความรัก และมีความสุขในงานบริการเจาะสำรวจดิน เพื่อความเป็นที่สุดของงานเจาะสำรวจดิน ลูกค้าก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา Insist (I) ยืนหยัดในสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้ง ก็ไม่ท้อถอย แม้เจอลูกค้าตำหนิ ต่อว่า หรือลูกค้าเอาแต่ใจ ก็ต้องอดทน และจะประสบความสำเร็จงานบริการเจาะสำรวจดินในที่สุด Necessitate (N) เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ และต้องการได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดี เราต้องทำให้ลูกค้าทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง Devote (D) วิศวกรโยธา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเจาะสำรวจดินต้องอุทิศตนให้กับงานเจาะสำรวจดินอย่างจริงจัง ทุ่มเททำงานด้วยหัวใจบริการเจาะดินอย่างเต็มที่ ความตั้งใจและความทุ่มเทจะบังเกิดผล แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเจาะสำรวจดิน

Leave a Comment