วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

จากรายงานทางสถิติในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมาของสถาบันวิศวกรโยธา (Institution of Civil Engineers) ในประเทศอังกฤษพบว่า โครงการทางวิศวกรรมโยธาและงานอาคาร มีปัจจัยความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงินที่สูงที่สุด โดยทั่วไปความเสี่ยงมักตกอยู่ที่งานดินหรืองานใต้ระดับผิวดิน

Read More