เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

การเจาะดินได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่องานด้านวิศวกรรมฐานราก เป็นการเจาะดินเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของชั้นดิน งานเจาะดินได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกคัดสรรเพื่องานเจาะดินโดยเฉพาะ

Read More

มาเจาะดินกัน สร้างสรรค์งานเจาะดินดีมีคุณภาพ

มาเจาะดินกัน สร้างสรรค์งานเจาะดินดีมีคุณภาพ

ความเป็นอิสระของการเจาะดิน คือ การควบคุมดูแลทีมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ เครื่องเจาะดินและรถยนต์ที่สามารถบรรทุกเครื่องเจาะดินไปได้ทุกที่ที่มีโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ ความเป็นอิสระของการเจาะดิน

Read More