เจาะดิน การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน วิศวกรรมฐานราก

เจาะดิน การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน วิศวกรรมฐานราก

เจาะดินเพื่อคำนวณหาค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน จากคุณสมบัติของดินในแต่ละชั้น ตามสภาพของพื้นดินที่อยู่ภายในบริเวณของโครงการก่อสร้างนั้นอยู่ เมื่อวิศวกรโยธาที่ปรึกษากับช่างเจาะดินมาถึงพื้นบริเวณโครงการ เราก็จะเริ่มเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานในการเจาะดิน

Read More