วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

จากรายงานทางสถิติในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมาของสถาบันวิศวกรโยธา (Institution of Civil Engineers) ในประเทศอังกฤษพบว่า โครงการทางวิศวกรรมโยธาและงานอาคาร มีปัจจัยความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงินที่สูงที่สุด โดยทั่วไปความเสี่ยงมักตกอยู่ที่งานดินหรืองานใต้ระดับผิวดิน

Read More

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

การเจาะดินได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่องานด้านวิศวกรรมฐานราก เป็นการเจาะดินเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของชั้นดิน งานเจาะดินได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกคัดสรรเพื่องานเจาะดินโดยเฉพาะ

Read More

วิศวกรโยธามืออาชีพกับงานเจาะสำรวจดิน

วิศวกรโยธามืออาชีพกับงานเจาะสำรวจดิน

หลาย ๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนต่างก็มาให้ความสำคัญกับงานเจาะสำรวจดินกันมากขึ้น บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาต้องกำหนดให้ทุกโครงการก่อสร้างต้องมีการว่างจ้างบริษัทเจาะสำรวจดินมาทำการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

Read More

ความเชื่อถือ หัวใจธุรกิจเจาะสำรวจดิน

ความเชื่อถือ หัวใจธุรกิจเจาะสำรวจดิน

งานบริการเจาะสำรวจดินได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ดั่งมหาสุมทรอันกว้างใหญ่ที่มองไปแล้วสุดลูกหูลูกตาอย่างไร้ขอบเขต ทิศทางของงานบริการเจาะสำรวจดินก็จะไปในแนวทางเดียวกันกับเส้นทางงานก่อสร้าง ถ้างานก่อสร้างโต ธุรกิจเจาะสำรวจดินก็โตด้วย

Read More