เจาะดิน การจำแนกประเภทดิน สภาพชั้นดินแปรปรวน

เจาะดิน การจำแนกประเภทดิน สภาพชั้นดินแปรปรวน

จากปัญหาดินอ่อนในเขตกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องกำหนดให้โครงสร้างของอาคารถูกก่อสร้างให้มีความสูงมากขึ้น การเจาะดินและทดสอบดินก่อนการออกแบบโครงสร้างอาคาร ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของอาคาร อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง

Read More