เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

โครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่ง ได้ทำการเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องเจาะระบบ Wash Boring System ความลึกของหลุมที่ 30.45 เมตร/หลุม Size of Bore Hole is diameter about 4 inch และทำการสร้างระบบเซนเซอร์ด้วยการฝังท่อเหล็กกันดิน (Casing) เพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังลงไปในหลุมเจาะดินอีก

Read More

การเจาะดินกับงานก่อสร้าง

การเจาะดินกับงานก่อสร้าง

เมื่อพูดถึงงานก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทกับงานก่อสร้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโครงสร้างอาคาร ด้านโครงสร้างฐานราก ฯลฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเองก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า งานส่วนที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดก็คือ “งานฐานราก” นั่นเอง

Read More