เจาะดิน การจำแนกประเภทดิน สภาพชั้นดินแปรปรวน

เจาะดิน การจำแนกประเภทดิน สภาพชั้นดินแปรปรวน

จากปัญหาดินอ่อนในเขตกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องกำหนดให้โครงสร้างของอาคารถูกก่อสร้างให้มีความสูงมากขึ้น การเจาะดินและทดสอบดินก่อนการออกแบบโครงสร้างอาคาร ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของอาคาร อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง

Read More

เจาะดิน การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน วิศวกรรมฐานราก

เจาะดิน การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน วิศวกรรมฐานราก

เจาะดินเพื่อคำนวณหาค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน จากคุณสมบัติของดินในแต่ละชั้น ตามสภาพของพื้นดินที่อยู่ภายในบริเวณของโครงการก่อสร้างนั้นอยู่ เมื่อวิศวกรโยธาที่ปรึกษากับช่างเจาะดินมาถึงพื้นบริเวณโครงการ เราก็จะเริ่มเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานในการเจาะดิน

Read More

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

การเจาะดินได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่องานด้านวิศวกรรมฐานราก เป็นการเจาะดินเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของชั้นดิน งานเจาะดินได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกคัดสรรเพื่องานเจาะดินโดยเฉพาะ

Read More

เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

โครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่ง ได้ทำการเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องเจาะระบบ Wash Boring System ความลึกของหลุมที่ 30.45 เมตร/หลุม Size of Bore Hole is diameter about 4 inch และทำการสร้างระบบเซนเซอร์ด้วยการฝังท่อเหล็กกันดิน (Casing) เพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังลงไปในหลุมเจาะดินอีก

Read More

การเจาะสำรวจดิน Wash Boring featuring Rotary drilling rig

การเจาะสำรวจดิน Wash Boring featuring Rotary drilling rig

การเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ การติดตั้งเครื่องเจาะดินเป็นเรื่องยาก แต่เรื่องการเจาะสำรวจดินเป็นเรื่องง่ายกว่าและสบายกว่าการใช้เครื่องเจาะดินแบบ 3 ขา ด้วยเครื่องยนต์ที่สามารถปั่นก้านเจาะลงไปในดิน เพื่อเก็บตัวอย่างของดินขึ้นมา

Read More

มาเจาะดินกัน สร้างสรรค์งานเจาะดินดีมีคุณภาพ

มาเจาะดินกัน สร้างสรรค์งานเจาะดินดีมีคุณภาพ

ความเป็นอิสระของการเจาะดิน คือ การควบคุมดูแลทีมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ เครื่องเจาะดินและรถยนต์ที่สามารถบรรทุกเครื่องเจาะดินไปได้ทุกที่ที่มีโครงการก่อสร้างตั้งอยู่ ความเป็นอิสระของการเจาะดิน

Read More

การเจาะดินกับงานก่อสร้าง

การเจาะดินกับงานก่อสร้าง

เมื่อพูดถึงงานก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทกับงานก่อสร้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโครงสร้างอาคาร ด้านโครงสร้างฐานราก ฯลฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเองก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า งานส่วนที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดก็คือ “งานฐานราก” นั่นเอง

Read More

ว่าด้วยเรื่องของการเจาะดินและเจาะสำรวจดิน

ว่าด้วยเรื่องของการเจาะดินและเจาะสำรวจดิน

ทุกโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น อาคารสูง สะพาน ทางยกระดับ ทางเข้าโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการลำเรียงสินค้า เข้าออกด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ชั้นทางหรือพื้นทางก็จำเป็นต้องได้รับการบดอัดเป็นอย่างดี

Read More