ว่าด้วยเรื่องของการเจาะดินและเจาะสำรวจดิน

ว่าด้วยเรื่องของการเจาะดินและเจาะสำรวจดิน

ทุกโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น อาคารสูง สะพาน ทางยกระดับ ทางเข้าโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการลำเรียงสินค้า เข้าออกด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ชั้นทางหรือพื้นทางก็จำเป็นต้องได้รับการบดอัดเป็นอย่างดี

Read More
1 2