การเจาะดินกับงานก่อสร้าง

เมื่อพูดถึงงานก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทกับงานก่อสร้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโครงสร้างอาคาร ด้านโครงสร้างฐานราก ฯลฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเองก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า งานส่วนที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดก็คือ “งานฐานราก” นั่นเอง นั่นก็เพราะ ไม่ว่าคุณจะออกแบบโครงสร้างส่วนอื่นๆได้แข็งแรงเพียงใด แต่ถ้าหากว่าระบบฐานรากของคุณไม่มั่นคง มันก็คงจะเหมือนกับการที่คุณพยายามยืนอยู่บนขาที่เจ็บก็ไม่ปาน และการที่เราจะออกแบบโครงสร้างฐานรากที่แข็งแรงได้นั้น เราเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าโครงสร้างของเรานั้นวางอยู่บนตำแหน่งใด? แข็งแรงหรือไม่? ซึ่งคำถามเหล่านี้เราก็สามารถที่จะตอบได้ด้วยวิธีการที่ให้ค่าความถูกต้องที่มีค่าใกล้เคียงมากที่สุด (ขอย้ำว่าแค่ใกล้เคียงนะครับ) นั่นก็คือ “การเจาะสำรวจชั้นดิน” นั่นเอง ซึ่ง การเจาะดิน การเจาะสำรวจชั้นดิน หรือ การเจาะสำรวจดิน (ก็แล้วแต่จะเรียกกัน) เป็นการสุ่มเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างดินในบริเวณที่ต้องการก่อสร้าง นำมาทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมิณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างนั่นเอง สำหรับวิธีและกระบวนการในการเจาะสำรวจชั้นดินนั้น เราก็จะมากล่าวถึงเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปครับ

Leave a Comment