วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

จากรายงานทางสถิติในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมาของสถาบันวิศวกรโยธา (Institution of Civil Engineers) ในประเทศอังกฤษพบว่า โครงการทางวิศวกรรมโยธาและงานอาคาร มีปัจจัยความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงินที่สูงที่สุด โดยทั่วไปความเสี่ยงมักตกอยู่ที่งานดินหรืองานใต้ระดับผิวดิน

Read More

เจาะดิน การจำแนกประเภทดิน สภาพชั้นดินแปรปรวน

เจาะดิน การจำแนกประเภทดิน สภาพชั้นดินแปรปรวน

จากปัญหาดินอ่อนในเขตกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องกำหนดให้โครงสร้างของอาคารถูกก่อสร้างให้มีความสูงมากขึ้น การเจาะดินและทดสอบดินก่อนการออกแบบโครงสร้างอาคาร ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของอาคาร อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง

Read More

เจาะดิน การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน วิศวกรรมฐานราก

เจาะดิน การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน วิศวกรรมฐานราก

เจาะดินเพื่อคำนวณหาค่ากำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน จากคุณสมบัติของดินในแต่ละชั้น ตามสภาพของพื้นดินที่อยู่ภายในบริเวณของโครงการก่อสร้างนั้นอยู่ เมื่อวิศวกรโยธาที่ปรึกษากับช่างเจาะดินมาถึงพื้นบริเวณโครงการ เราก็จะเริ่มเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานในการเจาะดิน

Read More

เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

งานก่อสร้างในประเทศของเรานั้น ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมขนาดใหญ่ อาคารสาธารณูปโภคพื้นฐาน แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเหล่านี้ สามารถยืนหยัดและตั้งมั่นอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือ

Read More

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

การเจาะดินได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่องานด้านวิศวกรรมฐานราก เป็นการเจาะดินเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของชั้นดิน งานเจาะดินได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกคัดสรรเพื่องานเจาะดินโดยเฉพาะ

Read More

เจาะสำรวจดิน บ่อดินเก่า เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

เจาะสำรวจดิน บ่อดินเก่า เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

การเจาะสำรวจดิน ถ้าเราได้มีการเจาะดินและได้มีการเก็บตัวอย่างดินขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ในเรื่องของคุณสมบัติของชั้นดินทางวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

Read More

เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

โครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่ง ได้ทำการเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องเจาะระบบ Wash Boring System ความลึกของหลุมที่ 30.45 เมตร/หลุม Size of Bore Hole is diameter about 4 inch และทำการสร้างระบบเซนเซอร์ด้วยการฝังท่อเหล็กกันดิน (Casing) เพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังลงไปในหลุมเจาะดินอีก

Read More

การเจาะสำรวจดิน Wash Boring featuring Rotary drilling rig

การเจาะสำรวจดิน Wash Boring featuring Rotary drilling rig

การเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ การติดตั้งเครื่องเจาะดินเป็นเรื่องยาก แต่เรื่องการเจาะสำรวจดินเป็นเรื่องง่ายกว่าและสบายกว่าการใช้เครื่องเจาะดินแบบ 3 ขา ด้วยเครื่องยนต์ที่สามารถปั่นก้านเจาะลงไปในดิน เพื่อเก็บตัวอย่างของดินขึ้นมา

Read More

วิศวกรโยธามืออาชีพกับงานเจาะสำรวจดิน

วิศวกรโยธามืออาชีพกับงานเจาะสำรวจดิน

หลาย ๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนต่างก็มาให้ความสำคัญกับงานเจาะสำรวจดินกันมากขึ้น บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาต้องกำหนดให้ทุกโครงการก่อสร้างต้องมีการว่างจ้างบริษัทเจาะสำรวจดินมาทำการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

Read More

เจาะสำรวจดิน wash boring แบบสายลับ

เจาะสำรวจดิน wash boring แบบสายลับ

การเจาะสำรวจดิน คือ การที่เราต้องใช้เครื่องเจาะดินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจดิน มาประกอบกันเพื่อดำเนินการเจาะลงไปในชั้นดิน เก็บตัวอย่างดิน

Read More
1 2