เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

เจาะดิน เก็บตัวอย่างดินแบบ undisturbed sample

โครงการก่อสร้างอาคารสูงแห่งหนึ่ง ได้ทำการเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องเจาะระบบ Wash Boring System ความลึกของหลุมที่ 30.45 เมตร/หลุม Size of Bore Hole is diameter about 4 inch และทำการสร้างระบบเซนเซอร์ด้วยการฝังท่อเหล็กกันดิน (Casing) เพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังลงไปในหลุมเจาะดินอีก

Read More