วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

วิศวกรโยธาได้เจาะสำรวจดิน บ้านพักอาศัยบนฐานแผ่

จากรายงานทางสถิติในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมาของสถาบันวิศวกรโยธา (Institution of Civil Engineers) ในประเทศอังกฤษพบว่า โครงการทางวิศวกรรมโยธาและงานอาคาร มีปัจจัยความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงินที่สูงที่สุด โดยทั่วไปความเสี่ยงมักตกอยู่ที่งานดินหรืองานใต้ระดับผิวดิน

Read More

เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

งานก่อสร้างในประเทศของเรานั้น ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมขนาดใหญ่ อาคารสาธารณูปโภคพื้นฐาน แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเหล่านี้ สามารถยืนหยัดและตั้งมั่นอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือ

Read More

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

เจาะดินกับพลังสมองของวิศวกรโยธา

การเจาะดินได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่องานด้านวิศวกรรมฐานราก เป็นการเจาะดินเชิงวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติของชั้นดิน งานเจาะดินได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกคัดสรรเพื่องานเจาะดินโดยเฉพาะ

Read More

เจาะสำรวจดิน บ่อดินเก่า เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

เจาะสำรวจดิน บ่อดินเก่า เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

การเจาะสำรวจดิน ถ้าเราได้มีการเจาะดินและได้มีการเก็บตัวอย่างดินขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ในเรื่องของคุณสมบัติของชั้นดินทางวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์

Read More

การเจาะสำรวจดิน Wash Boring featuring Rotary drilling rig

การเจาะสำรวจดิน Wash Boring featuring Rotary drilling rig

การเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ การติดตั้งเครื่องเจาะดินเป็นเรื่องยาก แต่เรื่องการเจาะสำรวจดินเป็นเรื่องง่ายกว่าและสบายกว่าการใช้เครื่องเจาะดินแบบ 3 ขา ด้วยเครื่องยนต์ที่สามารถปั่นก้านเจาะลงไปในดิน เพื่อเก็บตัวอย่างของดินขึ้นมา

Read More

วิศวกรโยธามืออาชีพกับงานเจาะสำรวจดิน

วิศวกรโยธามืออาชีพกับงานเจาะสำรวจดิน

หลาย ๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนต่างก็มาให้ความสำคัญกับงานเจาะสำรวจดินกันมากขึ้น บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาต้องกำหนดให้ทุกโครงการก่อสร้างต้องมีการว่างจ้างบริษัทเจาะสำรวจดินมาทำการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

Read More

เจาะสำรวจดิน wash boring แบบสายลับ

เจาะสำรวจดิน wash boring แบบสายลับ

การเจาะสำรวจดิน คือ การที่เราต้องใช้เครื่องเจาะดินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจดิน มาประกอบกันเพื่อดำเนินการเจาะลงไปในชั้นดิน เก็บตัวอย่างดิน

Read More

Service Mind กุญแจงานเจาะสำรวจดิน

Service Mind กุญแจงานเจาะสำรวจดิน

ผู้ที่ทำงานบริการเจาะสำรวจดินจะต้องให้บริการเจาะดินด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งจะต้องแสดงออกให้ลูกค้าหรือเจ้าของงานเห็นถึงความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน

Read More

ความเชื่อถือ หัวใจธุรกิจเจาะสำรวจดิน

ความเชื่อถือ หัวใจธุรกิจเจาะสำรวจดิน

งานบริการเจาะสำรวจดินได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ดั่งมหาสุมทรอันกว้างใหญ่ที่มองไปแล้วสุดลูกหูลูกตาอย่างไร้ขอบเขต ทิศทางของงานบริการเจาะสำรวจดินก็จะไปในแนวทางเดียวกันกับเส้นทางงานก่อสร้าง ถ้างานก่อสร้างโต ธุรกิจเจาะสำรวจดินก็โตด้วย

Read More

การเจาะดินกับงานก่อสร้าง

การเจาะดินกับงานก่อสร้าง

เมื่อพูดถึงงานก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทกับงานก่อสร้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโครงสร้างอาคาร ด้านโครงสร้างฐานราก ฯลฯ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเองก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า งานส่วนที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใดก็คือ “งานฐานราก” นั่นเอง

Read More
1 2